پارکت طرح سنگ

پارکت طرح سنگ 

یکی از دیگر محصولات کارخانه کاستامونو ترکیه عرضه پارکت با طرح سنگ میباشد 

در حال حاضر دارای 7رنگ میباشد وطرحهای مختلفی را دارا هستند

ضخامت پارکت STONE8میل می باشد ودارای کلیک V-GROOVE میباشد


تصاویر این صفحه
تنظیمات

پشتیبانی