دسته بندی مشتریان

بنام خدا
 
تعاریف مختلف برای دسته بندی مشتریان :

- همکار ؛ به کسی گفته میشود که درصنف دکوراسیون وتزیئنات(دارای جوازکسب)فروشگاه و شرکت فعال دراین زمینه داشته باشند.
 (حداقل خرید مستمرهمکاردریک ماه باید مبلغ ده میلیون تومان باشد)

- مشتری ؛ خریدارانی که بصورت یکبارو برای مصارف شخصی خرید می کنند (مصرف کننده) حداقل وحداکثرسقف فروش دراین مورد برای خرید وجود ندارد.

- موردی ؛ کسانی که بصورت موردی خرید انجام میدهند ودراین صنف هم فعالیت دارند وسقف خرید ماهانه رارعایت نمیکنند. (دراصطلاح زمانی که کالاراجایی که خریدمیکنند موجودی نداردومجبوربه خریدازجای دیگرمیشوند) گفته میشود.

- نصاب ؛ کسانی که درزمینه نصب و خدمات دکوراسیون مشغول به کارهستند (ازقبیل نصب پارکت کاغذدیواری و قرنیزو...) برای شروع خرید مشتریشان و یا حین نصب نیازبه تامین کالادارندگفته میشود.
 
 

 

تنظیمات

مطالب مرتبط


    این پرونده را به اشتراک بگذارید :
    Facebook Twitter Google LinkedIn
    برچسب ها

    پشتیبانی