پارکت کامفورت

پارکت کامفورت

پارکت کامفورت با ساختار رویه جدید

پارکت کامفورت  دارای ایزو واکس در کلیک ها برای جلوگیری از نفوذ آب 

رنگبندی پارکت کامفورت متنوع می باشد

ابعاد پارکت کامفورت 121.5x19.3x8mm 

مقاومت سطح تردد سایش کامفورت AC4

 

    متراژ هر کارتن :        1.876        ابعاد پارکت کامفورت:      1215x193mm      ضخامت محصول :           8 میل         کلاس تردد کامفورت:          AC4      

 

تصاویر این صفحه
تنظیمات

پشتیبانی