پارکت گرین فلور پریمیوم

پارکت گرین فلور پریمیوم با عرض 16سانت و کلیک V-groove کلیک پارکت گرین فلور دارای واکس می باشد که جلوگیری از نفوذ آب به داخل پارکت میکند

 
پارکت گرین فلور پریمیوم با عرض 16سانت و کلیک V-groove
 
کلیک پارکت گرین فلور دارای واکس می باشد که جلوگیری از نفوذ آب به داخل پارکت میکند
 
پارکت با کلیک V شکل هنگام نصب در طول و عرض پارکت شیار به شکل V (انگلیسی) ایجاد می کند 
 

    متراژ هر کارتن :        2.806        ابعاد پارکت گرین فلور:      1200x160mm      ضخامت محصول :            8 میل         کلاس تردد پریمیوم:          AC4      

 

 


تصاویر این صفحه
تنظیمات

پشتیبانی