پارکت 12 میل پرستیژ

پارکت 12میل پرستیژ

پارکت 12 میل پرستیژ دارای9 رنگ می باشد 

طرحهای زیبای چوب پارکت پرستیژ یکی از مزایای این محصول می باشد

کلیک پارکت پرستیژدارایپارافین(عدم نفوذآب) میباشد

ساختار کلیک هنگام نصب U-groove میباشد


تصاویر این صفحه
تنظیمات

پشتیبانی