پارکت وودن استار

پارکت وودن

پارکت وودن استار با ضخامت 8 میل و کلیک آغشته به واکس برای جلوگیری از نفوذ آب و روکش مقاوم در برابر سایش و خش پذیری قابل عرضه میباشد


تصاویر این صفحه
تنظیمات

پشتیبانی