پارکت سان فلور

پارکت سان فلور

پارکت سان فلور  

 

سان فلور با کلیک ضد آب دارای فوم سایلنت 2 میل برای کاهش صدای تردد و ضربه

کدهای پارکت سان فلور 1000 با ضخامت 12 میل می باشد

کدهای پارکت  سان فلور 2000 با ضخامت 8 میل می باشد 

کدهای پارکت  سان فلور 3000 با ضخامت 12 میل  و رویه براق می باشد

 
 

تصاویر این صفحه
تنظیمات

پشتیبانی