پارکت سناتور

پارکت مالزی سناتور

پارکت سناتور محصول کشور مالزی می باشد 

رنگبندی پارکت سناتور متنوع می باشد 

ساختار کلیک سناتور در هنگام نصب به صورت V-groove می باشد

 

 


تصاویر این صفحه
تنظیمات

پشتیبانی